Language: polski
  • 1

Msze święte

Poniedziałek godz. 18.00
Wtorek godz. 18.00
Środa godz. 18.00
Czwartek godz. 9.00
Piatek godz. 18.00
Sobota godz. 18.00
Niedziela godz. 8.30,10.30.
Droga krzyżowa  godz. 17.30
Nabożeństwo różańcowe godz. 17.30 

konto: Bank Spółdzielczy w Rawiczu 22866900010020322520000001

Biuro parafialne czynne po każdej Mszy Świętej oprócz świąt i niedziel.

Tel 518690229

Historia kościoła parafialnego w Słupi Kapitulnej

      Wieś znana już w XIII w. ( Słupy, Słupia) po 1271 roku należała do Kapituły Gnieźnieńskiej. W XIII wieku powstała parafia i kościół złączone od XV do połowy XVII w. parafią w Czestramie ( dziś Golejewko) w ręku wspólnego plebana. W XVII wieku zbudowano nowy kościół drewniany fundacji ks. Tomasza Ujejskiego kustosza kapituły Gnieźnieńskiej, konsekrowany w 1663 pod wezwaniem św, Katarzyny przez ks. bp Wojciecha Tolibowskiego. W 1842 roku spaliły się wszystkie zabudowania kościelne i proboszczowskie. Z ofiar wiernych i przy wydatnej pomocy ks. proboszcza z Sarnowy wybudowano w latach 1843-1851 obecny kościół i plebanię. Kościół murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy utrzymany w stylu romańskim z wieżą połączoną z nawą. Ma trzy ołtarze w stylu barokowym. W ołtarzu głównym figura św. Katarzyny. W jednym ołtarzu bocznym obraz M.B Bolesnej z 1857 roku, a w drugim bocznym obraz św. Wawrzyńca. Ambona i chrzcielnica w cechach późnoklasycystycznych z poł. XIX wieku. W latach 1884- 1886 duszpasterzował w Słupi ks. Wincenty Wiśniewski autor książki „Moje wspomnienia z walki kulturnej”. Kościół konsekrował ks. bp. Edward Likowski w 1890 roku. Dnia 14 stycznia 1919 roku zginął od kuli niemieckiej podczas powstania wielkopolskiego ks. proboszcz Juliusz Śledziński. W latach międzywojennych wybudowano w 1926 roku kostnicę cmentarną. Wymalowano kościół i wyremontowano organy. W 1940 roku kościół zamknięto i zamieniono na magazyn. Po wojnie w 1946 roku wybudowano na cmentarzu przykościelnym kapliczkę M.B z okazji poświęcenia parafii Niepokalanemu Sercu M.B. W 1951 roku kościół i plebania zostały zelektryfikowane. W 1952 roku wybudowano przybudówkę do wieży od strony plebani, założono kratę żelazną w kruchcie, założono nowe drzwi wejściowe do kościoła. Wyremontowano ambonę i chrzcielnicę, a pracę złotnicze i malarskie według dawnej malatury wykonała firma Antoni Juszczak z Poznania. W 1959 roku wybudowano drugą przybudówkę do wieży. W 1963 roku wykonano nowe tynki kolorowe, założono nowe rynny i przebudowano zakrystię. W 1971 roku przebudowano prezbiterium , wstawiono nowy ołtarz soborowy, ambonę i nowe balaski. Odpusty św. Wawrzyńca i św. Katarzyny.


Kontakt


Parafia p.w. Św Katarzyny

Aleksandryjskiej

63-900 Rawicz

Słupia Kapitulna 57

tel. +48 518 690 229

email: papa1970@poczta.onet.pl

Konto parafialne

22866900010020322520000001