• 1
  • 2

Historia kościoła parafialnego w Słupi Kapitulnej

      Wieś znana już w XIII w. ( Słupy, Słupia) po 1271 roku należała do Kapituły Gnieźnieńskiej. W XIII wieku powstała parafia i kościół złączone od XV do połowy XVII w. parafią w Czestramie ( dziś Golejewko) w ręku wspólnego plebana. W XVII wieku zbudowano nowy kościół drewniany fundacji ks. Tomasza Ujejskiego kustosza kapituły Gnieźnieńskiej, konsekrowany w 1663 pod wezwaniem św, Katarzyny przez ks. bp Wojciecha Tolibowskiego. W 1842 roku spaliły się wszystkie zabudowania kościelne i proboszczowskie. Z ofiar wiernych i przy wydatnej pomocy ks. proboszcza z Sarnowy wybudowano w latach 1843-1851 obecny kościół i plebanię. Kościół murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy utrzymany w stylu romańskim z wieżą połączoną z nawą. Ma trzy ołtarze w stylu barokowym. W ołtarzu głównym figura św. Katarzyny. W jednym ołtarzu bocznym obraz M.B Bolesnej z 1857 roku, a w drugim bocznym obraz św. Wawrzyńca. Ambona i chrzcielnica w cechach późnoklasycystycznych z poł. XIX wieku. W latach 1884- 1886 duszpasterzował w Słupi ks. Wincenty Wiśniewski autor książki „Moje wspomnienia z walki kulturnej”. Kościół konsekrował ks. bp. Edward Likowski w 1890 roku. Dnia 14 stycznia 1919 roku zginął od kuli niemieckiej podczas powstania wielkopolskiego ks. proboszcz Juliusz Śledziński. W latach międzywojennych wybudowano w 1926 roku kostnicę cmentarną. Wymalowano kościół i wyremontowano organy. W 1940 roku kościół zamknięto i zamieniono na magazyn. Po wojnie w 1946 roku wybudowano na cmentarzu przykościelnym kapliczkę M.B z okazji poświęcenia parafii Niepokalanemu Sercu M.B. W 1951 roku kościół i plebania zostały zelektryfikowane. W 1952 roku wybudowano przybudówkę do wieży od strony plebani, założono kratę żelazną w kruchcie, założono nowe drzwi wejściowe do kościoła. Wyremontowano ambonę i chrzcielnicę, a pracę złotnicze i malarskie według dawnej malatury wykonała firma Antoni Juszczak z Poznania. W 1959 roku wybudowano drugą przybudówkę do wieży. W 1963 roku wykonano nowe tynki kolorowe, założono nowe rynny i przebudowano zakrystię. W 1971 roku przebudowano prezbiterium , wstawiono nowy ołtarz soborowy, ambonę i nowe balaski. Odpusty św. Wawrzyńca i św. Katarzyny.


Wszelkie prawa zastrzeżone. slupiakapitulna.pl 2023.